Polskie zabytki na liście UNESCO

 Co jakiś czas dochodzą nas kolejne informacje o wpisaniu polskich zabytków na listę UNESCO. O ile sama nazwa nie jest już dla nas tajemnicą to cel działalności tej organizacji nie do końca jest jasny.

Polskie zabytki na liście UNESCO.

UNESCO w pełnej nazwie oznacza Organizację Narodów Zjednoczonych dla Wychowania Nauki i Kultury. Powstało na skutek tragicznych doświadczeń drugiej wojny światowej. Organizacja ta w założeniu ma wspierać działania na rzecz rozwoju nauki oraz kultury.

Celem działalności UNESCO jest także ochrona dziedzictwa kulturowego. Cele te realizowane są poprzez opracowywanie i wprowadzanie odpowiednich aktów prawnych. Jednym z zabiegów mających wspomóc ochronę zabytków kultury było stworzenie Listy światowego Dziedzictwa.

Wpisanie zabytku na listę UNESCO ma zobowiązań państwa pod jurysdykcją, których to znajdują się zabytki do ich ochrony. Dla niezorientowanego turysty lista UNESCO może być więc doskonałą bazą inspiracji. Szczególnie gdy trafiają do zupełnie obcego państwa.

Na liście UNESCO znaleźć się mogą wyłącznie, wyjątkowe, unikalne i wartościowe zabytki dziedzictwa kulturowego czy przyrodniczego. Według stanu rzeczy w 2013 lista UNESCO w Polsce obejmuje 14 obiektów. Jako pierwszy na Listę UNESCO zostało wpisane Stare Miasto w Krakowie, dzielnica Kazimierz oraz Wzgórze Wawelskie.

Kraków rządzi na liście UNESCO.

 Rynek Stary w Krakowie jest jednym z największych spośród wszystkich rynków europejskich. Na tak niewielkiej powierzchni skumulowane są liczne zabytki, kamienicy, kościoły z unikalnym, wartościowym wyposażaniem.

 Kolejnym obiektem wpisanym na listę UNESCO jest Kopalnia Soli w Wieliczce i Bochni, której początki sięgają XIII wieku.

 Z kolei Auschwitz­Birkenau w liście UNESCO reprezentuje wszystkie obozy koncentracyjne obecne na świecie. W obozie zginęło prawie 2 mln ludzi.

 Stare Miasto choć tak naprawdę w porównaniu do Starego Miasta w Krakowie nie jest stare, bo zostało odbudowane po 1945 roku to również znajduje się na liście UNESCO. Wszystko właśnie przez wzgląd na ogromny wysiłek i niespotykaną na skalę światową odbudową, z zachowaniem wszystkich szczegółów dawnej panoramy.

 Lista UNESCO w Polsce zawiera ponadto Stare Miasto w Zamościu, zespół miejski w Toruniu, Zamek krzyżacki w Malborku, Kalwarię Zebrzydowską, Kościoły Pokoju w Jaworznie i Świdnicy, Drewniane kościoły południowej Małopolski, Park Mużakowski, Hale Stulecia we Wrocławiu, Drewniane Cerkwie w Karpatach czy Puszczę Białowieską.

 Pod względem liczby zabytków wpisanych na światową listę UNESCO Polska znajduje się na na wysokim 15 miejscu na całym świecie.