Polska Sahara

 Afryka ma swoją Saharę, a Polska ma swoją pustynię Błędowską. Co ciekawe to właśnie ona w filmie Faraon Jerzego Kawalerowicza udawała prawdziwą pustynię. Niestety z roku na rok prawdziwej pustyni jest coraz mniej. Wszystko przez intensywne działanie przyrody, która sprawia, że pustynia zarasta.

Polska Sahara

 Sto lat temu na pustyni zdarzały się zaś prawdziwie fantastyczne zjawiska. Można było obserwować na przykład burze piaskowe. Pustynię Błędowską odkryto w XIII wieku.

 Pod wpływem intensywnej działalności człowieka, wszystkie lasy w okolicy zostały wykarczowane.  W ten sposób odkryto piaski lodowcowe będące pozostałością morza Bałtyckiego. Po dziś dzień na terenie pustyni Błędowskiej można znaleźć typowe gatunki dla roślin pustynnych. Polska pustynia zajmuje obszar ponad 33 km kwadratowych.

 By zatrzymać proces zarastania pustyni, objęto ją programem Natura 2000. Pomocne mają się również okazać pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej. Co ciekawe w pozyskaniu pieniędzy z UE nie małą rolę odegrało wojsko. Przed II wojną światową pustynia służyła jako poligon.

 Dzisiaj odbywa się na niej desant spadochroniarzy. W początkowej fazie dokładane są wszelkie starania by uratować południową część pustyni. Z pustyni mają zostać usunięte wszystkie drzewa i krzewy porastające ten teren.

 Dzięki temu na pustyni mają znów wyrosnąć rośliny typowe dla tego terenu. Zresztą wygląd pustyni uległ diametralnej zmianie na początku lat 60­tych ubiegłego stulecia.

Karczowanie Polskiej Sahary

 Wszystko oczywiście przez szkodliwą działalność człowieka. Pustynia została celowo obsadzona drzewami i krzewami. Dzisiaj znowu można pustynię błędowską podziwiać w pełnej krasie. Od 2012 roku z terenu pustyni starano się usunąć niewypały z okresu II wojny światowej.

 Być może już za kilka lat będziemy mogli znów zaobserwować na pustyni błędowskiej niezwykłe zjawisko Fatamorgany. Przed II wojną światową zjawisko to było typowe dla tego terenu. Jak na razie pustynia Błędowska wygląda jak po apokalipsie.

 Prace związane z rekultywacją tych terenów nadal trwają. Zostało bowiem jeszcze sporo terenów, z których trzeba wykarczować krzewy i drzewa. Usunięcie drzew z tego terenu jest ważne również z tego względu, że wiatr będzie mógł spokojnie rozpocząć swoją działalność.

 Działanie wiatru w tworzeniu pustyni błędowskiej ma ogromne znaczenie. Pustynia według założeń Unii Europejskiej ma być miejscem atrakcyjnym turystycznie. Na jej terenie mają zostać wytyczone szlaki turystyczne.

 Odwiedzający będą zaś mogli podziwiać typowe dla pustyni rośliny. Przepiękna panorama na pustynię rozwija się na wzgórzach Dąbrówki koło Chechła.