Zamek w Malborku

 Któż z nas nie słyszał o zamku w Malborku? Po szkolnej lekturze jednej z powieści Henryka Sienkiewicza chyba nie ma nikogo, kto nie wiedziałby, kto i kiedy postawił ten wspaniały zamek. Jego historia, licząca sobie ponad siedemset lat, jest równie imponująca jak jego rozmiary.

Zamek krzyżacki

Pierwszy zamek powstał w latach 1278 – 1281, służąc jako zamek lokalnego komturstwa. Kiedy jednak podjęta została decyzja o przeniesieniu siedziby wielkiego mistrza zakonu z Wenecji do Malborka, szybko stało się jasne, że zamek potrzebuje sporej przebudowy.

W ten sposób powstała okazała budowla, którą jeszcze rozbudowywano w miarę upływu lat. Zamek pozostawał w rękach Zakonu Krzyżackiego aż do zakończenia wojny trzynastoletniej w 1457 roku. Od tamtej pory, aż do chwili pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku, zamek pozostawał jedną z kilku oficjalnych rezydencji królewskich polskich władców.

Pierwsze lata pruskiej władzy nie były dla zamku niczym dobrym, próbowano zamek przebudowywać na koszary i magazyny wojskowe, w wyniku czego budowla ulegała coraz większej dewastacji.

Zamek pruski

Od 1817 roku rozpoczęła się nowa era w historii zamku w Malborku. Rozpoczęto wówczas pierwsze prace rekonstrukcyjne, które miały zachować zamek w jak najlepszym stanie. Prace prowadzono bardzo powoli i dokładnie, właściwie nie przerywając ich aż do wybuchu II wojny światowej.

Niestety, w wyniku urządzenia na zamku niemieckiego punktu oporu, zamek w Malborku został bardzo poważnie zniszczony, całkowity stan zniszczeń oceniano na 50-60%.

Zamek po II wojnie światowej

W okresie tuż powojennym zamkiem początkowo zarządzało Wojsko Polskie, które utworzyło tam niewielkie Muzeum Wojskowe. Po przekazaniu zamkowych budowli władzom samorządowym, obiekt popadał w coraz większą ruinę.

Ostatecznie w latach 50. ubiegłego wieku postanowiono powołać Społeczny Komitet Odbudowy Zamku. Od tamtego czasu obiekt w Malborku ciągle jest przywracany do dawnej, średniowiecznej świetności.

  Zamek w Malborku jest jednym z tych miejsc w Polsce, które po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Wrażenie obcowania z historią pozostaje na długo. Koniecznie zatem należy się do Malborka wybrać.